Geld lenen of niet lenen? – De drie gouden regels voor het lenen van geld  

Als financieel adviseur wordt aan mij door mijn klanten voortdurend gevraagd of ze voor bepaalde zaken een lening kunnen afsluiten, zoals het kopen van een huis, krediet om een bedrijf te beginnen of om schulden af ​​te lossen van bijvoorbeeld creditcards of autoleningen.

gouden-regels-geld-lenen

Het fundamentele beginsel van het lenen van geld is dat de rente en andere kosten van het verkrijgen van de lening lager zijn dan de waarde die wordt gecreëerd door het lenen van geld. Als men bijvoorbeeld geld leent tegen 4% en zorgt voor een rendement van 7% en alle andere factoren gelijk blijven, dan is er een winst van 3% of “rendement” op die investering. Het doel is om het grootste rendement met de laagste kosten te krijgen, zodat winsten worden gemaximaliseerd.

Activa, zoals huizen en bedrijven kunnen worden gebruikt als onderpand voor een lening. Men kan ook een auto of zijn handtekening, zoals bij een creditcard gebruiken.

Maar wanneer kunt u geld lenen op een site zoals geldlenentop10.be en wanneer moeten de schulden zo snel mogelijk worden afbetaald?

Nou, er zijn drie factoren die bepalen wanneer iemand geld moet lenen. Deze zijn inkomen, waardering en fiscale voordelen.

a. Inkomen – Geld moet echt alleen worden geleend voor activa die een inkomen produceren. Commerciële en investeringen in vastgoed en andere zakelijke activiteiten produceren een inkomen sinds het actief wordt gebruikt in het bedrijfsleven om een ​​waardevolle service te bieden waarmee geld verdient wordt. Dit inkomen kan dan worden gebruikt om de schuld op het onderpand te onderhouden. Persoonlijke bezittingen zoals primaire woningen, auto’s en persoonlijke kredieten produceren geen inkomen.

b. Waardering – Men kan geld lenen tegen activa die op de lange termijn in waarde stijgen. Zelfs als de inkomsten voor het gebruik van het onderpand niet genoeg inkomen biedt om de schuld af te betalen, zou de uiteindelijke verkoop van de activa tegen een hogere waarde in de toekomst zijn, zodat de schuld kan worden afgelost bij verkoop. Commerciële en investeringen in onroerend goed hebben het potentieel voor waardestijging omdat bedrijven als ze groeien in waarde omhoog gaan. Primaire woningen kunnen al dan niet in waarde stijgen, afhankelijk van de markt op dat moment. Verbruiksgoederen zoals auto’s, boten en persoonlijke kredieten kunnen niet in waarde stijgen, maar juist in waarde dalen.

c. Fiscale voordelen – De overheid heeft wetten die het mogelijk maken om bepaalde vormen van leningen fiscaal af te trekken. Wanneer u geld leent voor zakelijke doeleinden, kunnen de rente en andere kosten in verband met de lening fiscaal aftrekbaar zijn. Aangezien u een korting ontvangt op de belastingen die u anders verschuldigd zou zijn, kost het geleende geld u uiteindelijk minder. Dit zorgt voor een nog grotere kloof tussen de kostprijs van haar leningen en de waarde die gerealiseerd worden uit deze activa.

Een ander fiscaal voordeel kunnen afschrijvingen zijn. Een aanwinst gekocht voor zakelijk gebruik wordt verondersteld te dalen in marktwaarde over een bepaalde periode van tijd. De fiscale wetgeving kan een belastingplichtige aan afschrijving van de waarde van het actief tegen andere inkomsten elk jaar claimen. Dit heeft ook het effect van het verlagen van de kosten van leningen.

Als u de keuze moet maken om wel of niet te lenen zult u de meeste kans op winst hebben als alle 3 de factoren aanwezig zijn in de beslissing om te lenen. Dit geldt zowel voor zakelijke doeleinden, zoals commerciële investeringen in onroerend goed als zakelijke schulden. Als 2 of 1 van de 3 factoren aanwezig zijn, betaalt het zichzelf uit.

Het is een algemene overtuiging onder financiële adviseurs dat een persoon een hypotheek voor hun hoofdverblijfplaats moet hebben. Natuurlijk zou dit nodig zijn als dat huis dat niet kon worden betaald met contant geld. Maar zodra de woning is verworven, zou het juist gaan om het huis zo snel mogelijk af te betalen in plaats van een eeuwige schuld te hebben op het eigendom.

Waarom? Kijk naar de 3 factoren. Een huis zorgt niet voor inkomsten (tenzij u een bedrijfspand heeft met een tweeledig doel) en de waardering van het geld dat u erin hebt gestoken hangt af van de markt. Het heeft echter wel het voordeel van de belasting-aftrekbare rentekosten, maar geen waardeverminderingsvoordelen.

We hebben allemaal gehoord dat ons huis onze enige grootste investering is. Of niet soms? Vanuit wiens oogpunt is dit? Dat is waar, maar vanuit het perspectief van de geldschieter dat het huis gebruikt als onderpand voor een lening. Voor de huiseigenaar is het een verplichting. Het kost geld elk jaar geld voor onderhoud en verbeteringen en is gewoon een plek om te wonen. Gemiddeld zal de waarde gelijke tred houden met de werkelijke snelheid van de inflatie (die hoger is dan de “officiële” cijfers).

Intelligent lenen betekent om het geld te lenen tegen de laagste nettokosten en het genereren van de grootst mogelijke waarde met de opbrengst. Zakelijke toepassingen geven de beste mogelijkheden, terwijl de persoonlijke schuldenlast het hoogste risico heeft en het gewenste resultaat niet zal bereiken.

Wanneer u wordt geconfronteerd met een beslissing om te lenen of niet te lenen, onthoud dan deze 3 factoren en u zult een goede keuze kunnen maken.