Persoonlijke leningen voor werklozen – bevrijd jezelf uit de greep van werkloosheid (deel 2)

De kredietverstrekkers die ermee instemmen financiële hulp te bieden, bieden meestal persoonlijke leningen aan met andere voorwaarden dan reguliere leningen. Het belangrijkste verschil dat opvalt is het verschil in rente die gerekend wordt. Omdat de kredietverstrekker meer risico loopt, zou het onredelijk zijn uit te gaan van een rentepercentage dat gelijk is aan dat van reguliere leningen. Het rentepercentage is een middel om het risico dat de kredietverstrekker met een lening loopt af te dekken. De standaard variabele rente op een persoonlijke lening voor werklozen is meestal hoger dan de rente op een reguliere lening.

Rentepercentage – Basisrente

Dit betekent echter niet dat de kredietverstrekker de vrije hand heeft in het bepalen van een rentepercentage. Er zijn veel gevallen bekend waarin werkloze leners hun huis en andere bezittingen verloren omdat ze akkoord waren gegaan met exorbitante rentepercentages.

De basisrente die een kredietverstrekker voor een persoonlijke lening voor werklozen rekent kan met een rekentool worden uitgerekend. De rekentool toont allerlei leningen met hun respectievelijke rentepercentages. Een lener kan op grond van vergelijking zien wat het laagste rentepercentage is en ook of het rentepercentage dat hem geboden wordt concurreert met de best beschikbare rentepercentages. Het kan zijn dat de resultaten van de rekentool niet geheel geüpdatet is na veranderingen in rentepercentages en andere voorwaarden. De rekentool geeft dus misschien niet exacte informatie, maar kan wel als graadmeter gebruikt worden.

Persoonlijke leningen voor werklozen hebben meestal het huis van de lener als onderpand. Met een onderpand kan de lener een wat betere deal afspreken. Bereidheid om hun huis als onderpand op te geven maakt dat kredietverstrekkers enthousiaster zijn over het aanbieden van persoonlijke leningen aan werklozen.

Lening als tweede hypotheek op het huis

De persoonlijke lening die dan wordt aangeboden wordt ook wel gezien als een tweede hypotheek op het huis. De lener kan het geld uit deze hypotheek op twee manieren krijgen. Ofwel hij ontvangt het gehele bedrag in een keer, ofwel hij opent een spaar hypotheek  waarmee hij financiële noodgevallen kan opvangen. Deze tweede optie is veel nuttiger voor mensen die niet per se het hele bedrag in een keer nodig hebben. Bij de spaarhypotheek wordt alleen rente gerekend over het bedrag dat opgenomen wordt, in plaats van over het hele bedrag, zoals bij de eerste optie.

Hoewel persoonlijke leningen voor werklozen het probleem van je werkloosheid niet in z’n geheel oplost, kan een dergelijke lening wel een krachtig middel zijn om op korte termijn het financiële tekort dat werkloosheid veroorzaakt op te lossen.